BFL Certfikacijski program

Bones for life (BFL) certifikacijski program

(inetlektualno vlasništvo Ruthy Alon)

BFL certifikacijski program osmišljen je za osobe koje žele poboljšati vještine ekonomičnog kretanja i optimalnog držanja tijela s naglaskom na revitalizaciju koštanog dijela pokretačkog sustava te na poboljšanje rada živčanog sustava u cilju promicanja osobnog zdravlja i razvoja. Pored toga BFL certifikacijski program osmišljen je i za osobe koje su zainteresirane da postanu profesionalni BFL praktičari, učitelji ili treneri.

BFL certifikacijski postupak sastoji se od 3 stupnja izobrazbe:

1. stupanj: BFL praktičar, podrazumijeva završeni osnovni BFL tečaj.

2. stupanj: BFL učitelj, podrazumijeva završeni napredni BFL tečaj, tečaj iz didaktike i tečaj BFL na stolcima.

3. stupanj: BFL trener, podrazumijeva završena oba trenerska tečaja.

Izobrazba uključuje:

 • Osnovni BFL program obuhvaća 90 Bones for life procesa, tj. 60 sati poduke u skladu s Priručnikom za učitelje ( I, II, III ), ( u intelektualnom vlasništvu Ruthy Alon ).

 • Napredni BFL program pretpostavlja ponavljanje osnovnog programa, 30 sati poduke iz didaktike, te 35 sati praktičnog rada s mentorom.

 • BFL program na stolcima

 • Didaktiku, poduku o strukturi BFL procesa i načinu primjenjivanja procesa u podučavanju drugih.

 • Trening trenera koji se sastoji od dva dijela.

 

Osnovni Bones for life koncept od 90 procesa podijeljen je na tri dijela I, II i III i predstavlja:

 • upoznavanje s karakteristikama hoda koje su potrebne da bi se stimuliralo jačanje kostiju ( dinamika, elastičnost, ritam..),
 • prakticiranje učinkovitih načina kretanja i djelovanja u uspravnom položaju ( interakcija unutarnjih i vanjskih sila gibanja s gravitacijskom silom )

 • organiziranje i ugađanje pokretačkog sustava na način da se omogući uspješno prenošenje sila gibanja kroz tijelo-domino efektom po optimalnoj putanji,

 • uvježbavanje vještina kretanja u obrascu valovitog kretanja ( proporcionalna gipkost ) i u obrascu osovine ( pouzdana organizacija tijela za antigravitacijske kretnje )

 • usavršavanje koordinacije kretanja u funkcijama kao što su: povlačenje, guranje ili kretnje s otporom na način da se optimalizira korištenje snage

 • prakticiranje izazovnijih antigravitacijskih kretnji pri: poskakivanju na petama, promjenama položaja, ustajanju iz ležanja i sjedenja, hodanju uz i niz stepenice / padine, trčanju i skakanju,

 • podizanje utega na način da se uključe svi dijelovi tijela u ujednačenoj akciji,

 • poboljšanje kvalitete koordinacije izvođenjem raznovrsnih prirodnih modela gibanja koja su se pokazala uspješnima kroz milijune godina evolucijskog razvoja, kao što su gmizanje, puzanje ili prvobitno plivanje.

- Nakon svakog završenog dijela izobrazbe polaznicima se dodjeljuje certifikat, te omogućuje kupnja odgovarajućeg priručnika.

- Poduka se provodi u vikend radionicama za pojedine dijelove, ili kroz više uzastopnih dana za sve dijelove u nizu.

- Poduku provodi certificirani Bones for life učitelj ili trener.

- Stečena znanja i iskustva nakon završenog osnovnog programa osoba primjenjuje za vlastitu dobrobit ali pod vodstvom mentora može započeti i podučavati.