BFL Certfikacijski program

Bones for life (BFL) certifikacijski program

(inetlektualno vlasništvo Ruthy Alon)

BFL certifikacijski program osmišljen je za osobe koje žele poboljšati vještine ekonomi?nog kretanja i optimalnog držanja tijela s naglaskom na revitalizaciju koštanog dijela pokreta?kog sustava te na poboljšanje rada živ?anog sustava u cilju promicanja osobnog zdravlja i razvoja. Pored toga BFL certifikacijski program osmišljen je i za osobe koje su zainteresirane da postanu profesionalni BFL prakti?ari, u?itelji ili treneri.

BFL certifikacijski postupak sastoji se od 3 stupnja izobrazbe:

1. stupanj: BFL prakti?ar, podrazumijeva završeni osnovni BFL te?aj.

2. stupanj: BFL u?itelj, podrazumijeva završeni napredni BFL te?aj, te?aj iz didaktike i te?aj BFL na stolcima.

3. stupanj: BFL trener, podrazumijeva završena oba trenerska te?aja.

Izobrazba uklju?uje:

 • Osnovni BFL program obuhva?a 90 Bones for life procesa, tj. 60 sati poduke u skladu s Priru?nikom za u?itelje ( I, II, III ), ( u intelektualnom vlasništvu Ruthy Alon ).

 • Napredni BFL program pretpostavlja ponavljanje osnovnog programa, 30 sati poduke iz didaktike, te 35 sati prakti?nog rada s mentorom.

 • BFL program na stolcima

 • Didaktiku, poduku o strukturi BFL procesa i na?inu primjenjivanja procesa u podu?avanju drugih.

 • Trening trenera koji se sastoji od dva dijela.

 

Osnovni Bones for life koncept od 90 procesa podijeljen je na tri dijela I, II i III i predstavlja:

 • upoznavanje s karakteristikama hoda koje su potrebne da bi se stimuliralo ja?anje kostiju ( dinamika, elasti?nost, ritam..),
 • prakticiranje u?inkovitih na?ina kretanja i djelovanja u uspravnom položaju ( interakcija unutarnjih i vanjskih sila gibanja s gravitacijskom silom )

 • organiziranje i uga?anje pokreta?kog sustava na na?in da se omogu?i uspješno prenošenje sila gibanja kroz tijelo-domino efektom po optimalnoj putanji,

 • uvježbavanje vještina kretanja u obrascu valovitog kretanja ( proporcionalna gipkost ) i u obrascu osovine ( pouzdana organizacija tijela za antigravitacijske kretnje )

 • usavršavanje koordinacije kretanja u funkcijama kao što su: povla?enje, guranje ili kretnje s otporom na na?in da se optimalizira korištenje snage

 • prakticiranje izazovnijih antigravitacijskih kretnji pri: poskakivanju na petama, promjenama položaja, ustajanju iz ležanja i sjedenja, hodanju uz i niz stepenice / padine, tr?anju i skakanju,

 • podizanje utega na na?in da se uklju?e svi dijelovi tijela u ujedna?enoj akciji,

 • poboljšanje kvalitete koordinacije izvo?enjem raznovrsnih prirodnih modela gibanja koja su se pokazala uspješnima kroz milijune godina evolucijskog razvoja, kao što su gmizanje, puzanje ili prvobitno plivanje.

- Nakon svakog završenog dijela izobrazbe polaznicima se dodjeljuje certifikat, te omogu?uje kupnja odgovaraju?eg priru?nika.

- Poduka se provodi u vikend radionicama za pojedine dijelove, ili kroz više uzastopnih dana za sve dijelove u nizu.

- Poduku provodi certificirani Bones for life u?itelj ili trener.

- Ste?ena znanja i iskustva nakon završenog osnovnog programa osoba primjenjuje za vlastitu dobrobit ali pod vodstvom mentora može zapo?eti i podu?avati.