Bones for life/Kosti za život

Bones for life/Kosti za život – primijenjeni Feldenkrais
BFL je oblik tjelovježbe kojom se poboljšavaju vještine ekonomičnog kretanja i optimalnog držanja tijela s naglaskom na revitalizaciju koštanog dijela pokretačkog sustava.
Uspravni stav, držanje tijela i način na koji se njime koristi određuje čovjeka kao vrstu i njegovo psihofizičko zdravlje. S obzirom da način pokretanja pojedinca nije definitivno određen prilikom rođenja, već se oblikuje vlastitim iskustvom kroz dugogodišnji proces učenja, moguća su odstupanja u efikasnosti izvođenja funkcija, te stvaranja kompenzatornih navika koje opterećuju pokretački sustav, te ga tijekom vremena oslabljuju i dovode do nastanka povreda i bolova. Budući da se velikim dijelom radi o naučenom ponašanju, podržavajućim i inteligentnim prirodnim pokretom možemo poboljšati taj aspekt, a time i sve ostale aspekte ljudskog djelovanja.
Gospodin Feldenkrais, doktor fizike, suradnik Frederic Joliot – Curiea na institutu Pasteur, majstor džuda, četrdeset je godina promišljao metodu kako poboljšati ljudsko djelovanje i osmislio izniman program vježbi u kojem se putem pokreta, pristupom somatskog učenja mogu ponovno učiti neuromotorne funkcije odraslih osoba u cilju nadogradnje već postojećih naviknutih obrazaca kretanja. Njegovi procesi vježbi temelje se na saznanjima iz evolucije kretanja i društvenog ponašanja, anatomije, biomehanike, neurofiziologije, te na poznavanju psihomotoričkog razvoja djece.

Moshe Feldenkrais je o samoj metodi jednom rekao: "učit ćete ljude kako da budu uspravni, oni će se sviđati sami sebi i takvi će biti poželjni svuda na svijetu."
"Moje intimno vjerovanje je da kao što anatomija pomaže u spoznaji o tome kako radi naše tijelo, neuroanatomija u razumijevanju nekih psihičkih aktivnosti, tako i razumijevanje somatskog aspekta omogućuje da upoznamo sebe još intimnije."

Razvoj metode Bones for life/Kosti za život:
Ruthy Alon surađivala je s gospodinom Feldenkraisom više od trideset godina,  samostalno djelovanje započela je radionicama "Oslobodi svoja leđa" , a ona sama začetnica je programa
" Conscious eating", "Walk for life" i " Bones for life".
Bones for life/Kosti za život razvio se kao rezultat njezinog dugogodišnjeg iskustva u primjeni Feldenkraisovih postupaka pod nazivom „Movement Nature Ment“,  te stjecanjem iznimno bogatog osobnog iskustva u radu na poboljšanju vlastite fleksibilnosti i postizanju mekih i lijepo oblikovanih pokreta.

Nakon što je deset godina živjela u Africi, snaga i ljepota hoda i držanja tijela tamošnjih vodonoša ju je inspirirala i dodatno usmjerila na proučavanje karakteristika hoda kao osnovnog obrasca čovjekove lokomocije (Human Gait), te utjecaja kvalitete hoda na zdravlje. Znakovito je pritom naglasiti da populacija Afričkih žena ima nižu gustoću kostiju, dok je istodobno pojavnost osteoporoze minimalna, samo 2%. Ruthy Alon je detaljno dešifrirala urođeničke obrasce prirodnoga kretanja (hodanje, trčanje, čučanje, penjanje, povlačenje, puzanje, skakanje) i sintetizirala ih u sofisticirani iskustveni model vježbanja koji se lako asimilira u svakodnevne aktivnosti. Istraživanja na tom polju dovela su je do niza spoznaja od kojih je najsnažniji bio pomak fokusa s mišića i fleksibilnosti na stabilno ugađanje skeleta koji ima snagu da se efikasno opire sili teži i na perfektno nadopunjavanje jednog i drugog koji funkcioniraju u odnosu val/os (valovito gibanje – proporcionalna gipkost/osovinsko – pouzdana organizacija tijela za antigravitacijske kretnje).
Tako je nastao inovativan i revolucionaran program vježbi usmjeren na jačanje kostiju kroz skladno ugođen pokretački sustav i prirodni, svrsishodni pokret. Repertoar od 90 procesa čini osnovni program kojim se uče vještine korištenja prirodnih resursa za postizanje balansa i optimalnog kretanja.
Bones for life postaje složena, obuhvatna, suptilna i inovativna metoda senzo-motoričkog somatskog učenja. Nudi odgovore koji često nadilaze uobičajene tradicionalne kineziološke studije, koje opisuju hod i njegove faze oslonca i njihanja, današnje razumijevanje fizikalne medicine, rehabilitacije i sportskog treninga na tom polju. Ona istražuje široku paletu od najsitnijih biomehaničkih detalja koji čine taj obrazac do psiho – socio – ekološkog aspekta, i to kako ga tijelo doživljava iznutra i kako kroz njega podižemo svijest o samima sebi. To uključuje zanemarena područja: evolucijsku perspektivu proučavanja funkcioniranja čovjeka, koncept homeostaze, te promatranje čovjeka kao organizma u kojem je međuodnos tjelesnog, mentalnog i emocionalnog savršeno recipročan.
S tog aspekta hodanje kao evolucijski rafinirani prirodni model pokretanja čini puno više od njegovog funkcionalnog ishoda. Čini jedinstven alat za procjenu kvalitete života, te istovremeno prirodni model za vježbanje. Biološki, prema otiscima stopala u Keniji, paleoantropolozi sude da se obrazac hoda kao aktivnost nije mijenjala od prahistorijskog čovjeka do danas.
Iako se temelji na svim principima Feldenkraisove metode, zbog niza specifičnosti i usmjerenja ovaj program izlazi iz certifikacijskog modela Feldenkraisove metode i postaje samostalni certifikacijski program pod nazivom Bones for life/Kosti za život koji se razvija posredovanjem  svjetskog udruženja Movement intelligence, neprofitne organizacije posvećene sprečavanju osteoporoze. Program uključuje i Bones for life/Kosti za život sa stolcima, Mindful eating/Svjesno jedenje, te Walk for life/Hodanje za život – program koji se provodi kombinirano, u dvorani i u prirodi gdje se koriste i štapovi za hodanje, a naglasak je na buđenju fleksibilnosti prsnog dijela kralješnice koji je često ukočen i time, zbog neravnomjernog protoka sila kroz kralješnicu, uzrokuje bolove u vratnom  i slabinskom dijelu.
Iz Feldenkraisovog udruženja proizašao je i niz drugih metoda koje se temelje na njegovim principima, ali uslijed specifičnih usmjerenja i novih načina kojima se koriste postaju samostalne metode. Takva je npr. Anat Baniel metoda koja je usmjerena na rad s djecom usporenog razvoja i njihovim roditeljima, „Djetetov prostor“ i Chava Shelhav metoda čiji je fokus na ranom motoričkom razvoju, radu s bebama, malom djecom i njihovim roditeljima.

Ciljevi i primjena:
S obzirom da uspravni stav i hod predstavljaju središte ljudskog iskustva, ciljevi su usmjereni na unapređenje njihove kvalitete jer o tome ovise i sve ostale djelatnosti koje čovjek obavlja, a stoga je i primjena ove metode vrlo široka.
BFL se može koristiti kao samostalni oblik tjelovježbe ili kao podrška drugim kineziološkim, rehabilitacijskim ili sportskim aktivnostima. Za vježbanje nema dobnih ili tjelesnih ograničenja.
U rekreaciji hod je blagotvoran samo kad je balansiran. Na BFLu se istražuje kakav utjecaj ima hod na zdravlje: na vrat, ramena, kralješnicu, prsna/slabinska leđa..., zašto je način hoda toliko važan za zdravlje i otpuštanje kroničnih bolova, kako hodanje oblikuje tjelesnu ugodu, sigurnost, emocionalnu dobrobit i zadovoljstvo ali i osobnost? Uči se kako ergonomski koristiti svoje tijelo, pronalaze se lakši načini kretanja ali i sjedenja i stajanja.
Ova metoda pomaže boljoj organizaciji i koordinaciji pokreta, u smanjenju rizika od pada i prijeloma – obnavlja se sigurnost i orijentacija, kvaliteta ravnoteže i spontana elastičnost zglobova, regulira se mišićna napetost, stimulira jačanje kostiju, poboljšava rad središnjeg živčanog sustava, snižava stres i otpušta bolove, popravlja emocionalno i mentalno zdravlje, obnavlja biološki optimizam i podiže motivaciju.
U kineziterapiji i  fizikalnoj medicini pomaže u prevenciji i kao pomoć rehabilitacijskim postupcima kod:
-osteoporoze, koja je jedna od velikih zdravstvenih problema današnjice
-poremećaja i kroničnih koštano-zglobnih bolesti gdje kakvoća kosti i hrskavice u mnogome ovisi o biomehaničkoj ravnoteži skeleta u cjelini
-devijacija kralješnice
-nastanka bolova i ukočenosti
-obnavljanja vještina kretanja nakon operativnih zahvata poput ugrađivanja umjetnog kuka. Iako BFL nije metoda rehabilitacije, ona učinkovito može doprinijeti procesu oporavka, posebno kad se kod osobe treba integrirati funkcija hoda
-poteškoća ili ograničenja pri kretanju uzrokovanih bolešću ili vrstom posla (frizeri, glazbenici, zubari, plesači...)

Edukacijski postupak:
Edukacijski postupak provodi se prema međunarodnom standardu i sastoji se od 3 stupnja izobrazbe:
1: stupanj: BFL/Kosti za život praktičar, podrazumijeva završeni osnovni tečaj,
2. Stupanj: BFL/Kosti za život učitelj, podrazumijeva završeni napredni tečaj, tečaj iz didaktike i tečaj BFL/Kosti za život sa stolcima,
3. Stupanj: BFL/Kosti za život trener, podrazumijeva završena oba trenerska tečaja.
Nakon svakog završenog dijela izobrazbe polaznicima se dodjeljuje certifikat kojim se potvrđuju stečena znanja i kompetencije predviđene tim dijelom programa.
Poduka se provodi u vikend radionicama za pojedine dijelove, ili kroz više uzastopnih dana za sve dijelove u nizu.
Poduku provodi certificirani Bones for life/Kosti za život trener.

Tematski sadržaj:
- izgradnja kostiju pritiskom
- ugađanje i sigurnost osjetljivih zglobova (siguran vrat u dinamičkim kretnjama, zaštita slabinskog dijela kralješnice u pokretima, ugađanje kukova, obnavljanje opružne gipkosti koljena, stopala – baza određuje strukturu, obnavljanje snage i funkcije ručnih zglobova, uspravne lopatice, gipka rebra, otpuštanje napetosti u čeljusti)
- jačanje antigravitacijske osi
- prijenos i ravnomjerno raspoređivanje opterećenja u hodu
- evolucijski obrasci samomobilizacije
- oporavak ravnoteže
- disanje i vizualizacija

Ruthy Alon, (rođena 1930.), izraelski je viši trener metode kretanja Moshea Feldenkraisa "Svjesnost kroz pokret", za koju kaže kako nije samo učenje o tjelesnom kretanju, već da procesi koje je Feldenkrais uveo dovode do podizanje sveukupne sposobnosti i kreativnosti kod čovjeka.

Ona sama začetnica je programa" Conscious eating", "Walk for life", i " Bones for life".

Samostalno djelovanje započela je radionicama "Oslobodi svoja leđa" u kojima je primjenjivala Feldenkraisove postupke pod nazivom "Movement nature ment"- DVD je moguće kupiti u udruzi Priroda kretanja.

Njezina posvećenost radu i spoznaja da ljudi mogu obnoviti i poboljšati kvalitetu života poboljšanjem kretanja, vodi je do osnivanja programa Bones for life.

U programu primjenjuje principe somatskog učenja s naglaskom na rad s tijelom u uspravnom položaju, u dinamičkim uvjetima djelovanja sile teže, što čini osnovu da se stimulira jačanje kostiju.

Metoda je 2005. godine predstavljena na konferenciji Udruge za zrakoplovnu i svemirsku medicinu - AsMa ( Aerospace Medical Association) pri NASA-i u Huston-u, te 2007. godine na konferenciji Državne zaklade za osteoporozu - NOF ( National Osteoporosis Foundation ) u Washington-u.

Ruthy Alon osnovala je i Zakladu za svjesno kretanje (Foundation for movement Intelligence)-neprofitnu organizaciju posvećenu spriječavanju osteoporoze, a u listopadu 2010. predstavlja svoj rad na prvoj internacionalnoj konferenciji-Osteo-Blast, održanoj u Greenfield-u, SAD.

Program Bones for life provodi se u više od 29 zemalja svijeta, a RuthyAlon najbolji je primjer koliko je metoda djelotvorna jer se u svojoj 82. godini života kreće gipko i elegantno, a i sama kaže da se iz godine u godinu kreće sve bolje.

Objavila je knjigu "Mindful spontaneity" koja predstavlja praktičan uvid u njezin rad, ali i veliki doprinos u širenju Feldenkraisove metode. Knjiga je prevedena na osam jezika.

Moshe Feldenkrais ( 1904.-1984. ), izraelski doktor fizike, suradnik Frederic Joliot-Curiea na Institutu Pasteur, majstor džuda, četrdeset je godina promišljao metodu kako poboljšati ljudsko djelovanje. Osmislio je 600 osnovnih procesa i oko 1000 varijacija u kojima koristi pokret kao alat za komunikaciju sa središnjim živčanim sustavom.

Time je otvorio mogućnost ponovnog učenja neuromotornih funkcija odrasle osobe, te nadogradnje već postojećih naviknutih obrazaca kretanja.

U radu koristi specifične strategije koje zasniva na spoznajama iz evolucijske psihologije i evolucije društvenoga ponašanja, prema kojima ljudsko ponašanje nije proizvoljno i slobodno, već ga u dobroj mjeri određuje evolucija, te na principima somatskog učenja u kojima se osoba oslanja na vlastita osjetila u otkrivanju veza i međusobnih odnosa unutar sebe - utjelovljenih pokreta, čula, misli i osjećaja. Njegove vježbe temelje se također na saznanjima iz anatomije i biomehanike, neurofiziologije, te poznavanja psihomotoričkog razvoja djece.

Obzirom na svoju učinkovitost i široku primjenu, metoda se razvila kao edukacijski model - i dobila formu poduka o kretanju.

Svoju prvu knjigu izdaje 1949 - "Body and mature behavior", zatim slijede: "Awerness through movement", " The elusive obvious", " The potent self" i druge.